Skip to main content

dr Krzysztof Szymenderski

Specjalista ginekologii i położnictwa

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Po ukończeniu studiów pracował w oddziale ginekologiczno – położniczym na stanowisku asystenta, starszego asystenta i zastępcy ordynatora. W latach 2006 – 2018 pracował w oddziale ginekologicznym szpitala uniwersyteckiego w Hiszpanii.

Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie – Administracja i Zarządzanie dla kadry kierowniczej w służbie zdrowia oraz Universidad de Alcala w Madrycie – studia z zakresu medycyny estetycznej i anty aging – dyplom Master en Medicina Estetica

Przynależy do towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Ginekologii Plastycznej oraz Sociedad Espanola de Ginecoestetica y Cirugia Intima. Bierze udział w licznych kongresach, sympozjach i kursach z zakresu medycyny i ginekologii estetycznej.